neyyegah
Ana Sayfa
Ney Nereden Alınır
İletişim
Ney Kursları
TSM Nazariyatı
Ney Metod
Nota Arşivi
Usta Neyzenler
=> Vefat Etmiş Olanlar
=> Hayatta Olanlar
Ney Taksimleri
Hz. Mevlana ve Mevlevilik
Neyzenforum

www.neyyegah.tr.gg Neyzenlerin buluşma adresi... - Sektör Rehberi - Türkçe Dizin - Yararlı Linkler Toplist, Gazteler, Haber Siteleri -
Hayatta Olanlar

Niyazi Sayın

 
Niyazi Sayın
 
Doğumu
1927
İstanbul Türkiye
 
 
 
 

Niyazi Sayın Türk neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı (1927, Üsküdar). Sanat Musıkisinin en büyük ney üstatlarından, bu musıkide Mesut Cemil Bey ve İstanbul ekolünün temsilcisidir; böylece ney sazının diğer önemli ekolü olan Konya ekolünden ayrılan bir üslubu vardır.

Konu başlıkları

 • 1 Hayatı
 • 2 Sanatı
 • 3 Kayıtları
 • 4 Dış bağlantılar

Hayatı

Babası Resneli, annesi Manastırlıdır. Kendisi Üsküdar'ın Doğancılar (Türbe) semtinde ahşap bir evde doğar. Üç kardeşin ufağıdır. İlk ve orta mektebi Üsküdar Paşakapı’da, liseyi Haydarpaşa ve Beyoğlu’nda okur. İkinci Cihan Harbi sebebiyle tahsilini yarıda kesmesiyle birlikte, askerliğini eğitim alayında yaparken İstanbul Belediyesi Konservatuarına yazılıcaktır.

Müzikle ise çok daha erken bir dönemden beri, aileden gelme musıki birikimi sayesinde aşinadır, babası çocuklarına borulu gramofunun başında hayran olduğu Tamburi Cemil Beyin taksimleri dinletir. Sanat Musıkisinin yanında tutkuyla Klasik Batı Müziği eserleri dinler, Bach onun için önem kazanır. Haydar Paşa Lisesi’nde öğrenciliği sırasında çok iyi ağız armonikası çalmaktadır. Aynı dönemde Fenerbahçe genç takım seçmelerini ön sırada kazanmış ve bir süre bu takımda futbol oynamıştır.

1947 yılında, Semtlerinin Camiinde, bir ikindi ezanı Niyazi Sayın’ı, kimin okuduğunu öğrenmek için Cami kapısına götürdüğünde müstakbel hocası Mustafa Düzgünman ile tanışır, daveti üzerine Düzgünman'ın evindeki dinî eser meşklerine iştirak etmeğe başlar, tasavvufla tanışır.

4 Mart 1948'de, ney sazına olan ve kendince dahi kaynağı bilinmez tutkusu, onu Üsküdar Musıki Cemiyeti neyzenlerinden Emin Beyle birlikte Bayezit Çadırcılar’da ney yapımcısı Osman Dedeye götürür, on lira mukabilinde bir sipürde ney alırlar.

İlk iki derslerini Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Abdülbaki Dedenin oğlu Neyzen Gavsi Baykara’dan alır. Bu günlerde karşılaştığı Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay, Neyzen Niyazi Sayın’ı alır, Resim Heykel Müzesi müdürü ve Güzel Sanatlar Akademisi resim hocası Neyzen Halil Dikmen’e götürür, Niyazi Sayın'ı teslim eder. Kendileri Neyzen Emin Dede’nin talebesi, Türkiye’nin en büyük neyzenlerindendirler; Niyazi Sayın ise henüz bundan habersizdir.

Böylece İstanbul Güzel Sanatlar Akademesi'nin büyük hocalarından birisinin talebesi olur. İlk dersini 21 Ocak 1949’da alır, her perşembe günü on beş yıl hocasıyla ney ve ahlâk derslerine devam eder.

Diğer hocası Mustafa Düzgünman’dan ilâhîlerin yanı sıra; ebru, cilt yapımı ve fotoğrafçılık öğrenir; tespih yapımına ilgisi başlar. Bilâhare tespihe olan merakı münasebetiyle altı ay kadar bir müddet Edirnekapı’ya, Galip Ustanın yanına tespih yapmasını öğrenmeye gider.

Hocası Neyzen Halil Dikmen’den neyin yanında resim dersleri almaya başlar. Bu günler içerisinde hocasının teşvikiyle İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda da derslere devam eder. 1950 senelerine gelindiğinde, Üsküdar Musıki Cemiyeti ve Neyzen Süleyman Erguner (Dede) ile İstanbul Radyosu’nda saz eserleri icra etmektedirler.

Yapmış olduğu sololar neticesinde, Dr. Nevzat Atlığ Beyin arzularıyle 1954 yılında İstanbul Radyosu Müzik Yayınları’nda vazife alır, başlı başına bir ekol hükmündeki TRT Radyosu muhitinde feyz ve tecrübe kazanır. Bu görevini 1956'ya kadar sürdürür. TRT Radyosunun müzik neşriyatına da iştirak eder.

1956-69 yılları arasında Münir Nurettin Selçuk’un arzusuyle İstanbul Belediyesi Konservatuarı icra heyetinde vazife alır. Bu görevin ardından o devirde yeni kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nda Öğretim Görevlisi ve Nefesli Sazlar Ana Bilim Dalı Başkanı sıfatıyle çalışır, 2005'te hâlen bu görevdedir. 1980'de ABD’nin Seatle Üniversitesinde bir yıl boyunca dostu Tamburi Necdet Yaşar ile birlikte Türk Musıkisi dersleri verirler, bu dönemde Seattle Public’te iki de ebru sergisi açar. Aynı ikili, başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere bir çok yabancı ülkede Türk Musıkisi konserleri verirler.

Sanatı

Çok yönlü bir sanatçı ve zanaatçı olan Neyzen Niyazi Sayın, ebrudan fotoğrafa, tespihçilikten sedef kakmacılığına, elektronikten tornacılığa, balıkçılıktan gülcülüğe, ağaç işlerinden kuşçuluğa kadar yoğun bir ilgi yelpazesi içinde yoğrulmuştur. Bütün bu sanatların mütemmim olduğu görüşünden yola çıkar. Mesut Cemil Bey gibi o da sanatı iyi ahlâkın bir uzantısı olarak görür.

Ney icra sanatında hocaları Mustafa Düzgünman ve Halil Dikmen'in yanısıra; Şeyh Hayrullah Efendi, Mızıkalı Muhiddin Efendi, Zekâî Dedenin talebesi Kadırgalı Hüseyin Fahrettin Efendi, Hafız Ali Efendi, Kadıköylü Vahit Bey, Emin Ongan, Şefik Gürmeriç ve özellikle de Mesut Cemil Beyden feyz aldığını belirtir.

Halil Dikmen'nden edindiği bir tür İstanbullu ney tavrının son temsilcisidir. Ney icrasına yaptığı büyük katkı, Halil Dikmen üslubuyla Tamburi Cemil Beyin yolunu ve sanat anlaşını birleştirmektir. Kendisi bunu "Elli üç yıllık sanat hayatım içinde her ikisinin tevhidi ile ortaya bir şeyler koymuş isem, kendimi bahtiyar addederim" biçiminde ifade etmiştir.

Ney icrasında yeni kalıplar ve pozisyonlarla bir dönüm noktası teşkil ettiği, bu manâda geleneği kendi içinde yenilediğinde hemfikir olmayan neredeyse yoktur. Neyde, bir "Neyzen Niyazi Sayın öncesi" ve "Neyzen Niyazi Sayın sonrası"ndan söz etmek gerekir. Bazı pozisyonların ve baskı şekillerinin eksikliği dolayısıyle eskiden Kürdîli Hicazkâr, Şeddi Araban, Nihavend gibi makamlarla taksim bile yapılamazken, bugün çoğu Niyazi Beyin talebesi olan neyzenler doğaçlama repertuvarlarına bu makamlara özgü tınıyı yansıtabilen bir üslûbu da ithal etmişlerdir.

Perdeleri kullanmadaki titizliği, nefes hakimiyeti ve benzersiz legatosuyla bilinen Neyzen Niyazi Bey, Ney açarken yirmi altılı birim sistemine ilaveten kullandığı kaydırma sistemiyle de yenilikçidir.

Kayıtları

 • Sada : Niyazi Sayın. Mega Müzik-İstanbul : 2001. (Kayıtlar 1964, 1971, 1974, 1978 ve bu zaman aralığında muhtelif tarihler taşımaktadır)
 • Türk Müziği Ustaları : Niyazi Sayın ve Necdet Yaşar : Kalan Müzik-İstanbul : 2006. (2 CD)

========================
Salih Bilgin

 

Salih Bilgin
 
Doğumu
23 Mart 1960
İstanbul Türkiye
 
 
 
 

23 Mart 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Afyonkarahisar Bolvadin kazasındandır. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul Fatih Koleji'nde tamamladıktan sonra 1980 yılında İTÜ TMD Konservatuarı'na girdi. Eğitimi sırasında Neyzen Niyazi Sayın'dan ney, Özdal Orhon'dan Türk Musikisi solfej, nazariyat ve repertuar, Hurşit Ungay'dan usul, Ahmet Kabaklı'dan edebiyat, Cafer Açın'dan enstrüman bilgisi dersi; Bekir Sıtkı Sezgin, Yalçın Tura, İhsan Özgen, Demirhan Altuğ, Kâni Karaca, Nevzat Atlığ, Cahit Atasoy gibi hocalardan çeşitli dallarda dersler aldı veya özel olarak birlikte çalışmalarda bulundu.

1984 yılında İTÜ Nefesli Sazlar Ana Sanat Dalı Ney Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu'nun açtığı ney sınavını kazanarak göreve başladı.

Daha sonra İzmit Belediye Konservatuvarı'nda kuruluşundan itibaren dört yıl hocalık görevini sürdürdü. 1988 yılında, mezun olduğu okul olan İTÜ TMDK'da öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve 2001 yılına kadar bu hizmeti aralıksız sürdürdü. 1996 yılında Yunan asıllı bir topluluk olan Romeiko Ensemble ile Amerika'da bir turne yaptı. Bu turnede Nashville Parthenon, Princeton University, Newyork Hunter College, Boston Meliotis Center'da "Parthenon to İstanbul" başlıklı bir dizi konser vermiş ve bu proje 1999 yılında aynı ülkede cd olarak yayımlanmıştır. Yine 1996 yılında MIT Ağahan Programı kapsamında Boston'da konser vermiş ve Harvard University Middle East Students Music Group ve Musichology bölümünün hazırladığı seminerlere katılmıştır. 1997 yılında savaş sonrası ilk festival olan Saray Bosna Pazarbaşı Festivali'ne katılmıştır.

1999 yılında kurdukları Cantemir Ensemble Grubu ile konser ve albüm çalışmaları yapmıştır; bu grubun faaliyetleri halen devam etmektedir. Cantemir Ensemble Prof. Şevvar Beşiroğlu, Salih Bilgin, Murat Aydemir, Cengiz Onural ve Hüseyin Tuncel'den oluşmaktadır. Salih Bilgin, 2002, 2003, 2004 tarihlerinde Romeiko Ensemble Topluluğu ile Amerika'ya giderek Newyork, Boston, Washington, Chicago, Detroit şehirlerinde, Bartolamio ve World Music Institute'ta konserler vermiştir. 2002 yılında Cengiz Onural ve Hakan Talu ile Dembudem adlı topluluğu kurmuş ve aynı yıl Amerika'da San Francisco ve Santa Cruz'da konserler vermiş ve University of Santa Cruz'da ve Santa Cruz Ineshhdole Society ile atölye çalışması yapmıştır. 2000 yılında Çetin Körükçü'nün yayımladığı Türk Musikisi adlı kitabın Ney Bölümü'nü kaleme almıştır. 2001 yılında Tanburî Murat Aydemir ile birlikte Nevâ isimli, klasik saz eserlerinden oluşan bir albüm yapmıştır. Bu albüm Kaf Muzik ve Golden Horn tarafından yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmıştır. Bunların dışında pek çok albüme sazıyla katkıda bulunmuştur. Ayrıca Cengiz Onural Aria Grubu ile birçok sevilen tv dizisinin müziklerini çaldı. Bunların içinde İkinci Bahar ve Hayat Bağları albüm olarak yayımlanmıştır. Bunun yanında bazı dernek ve müzik okullarında hocalık yapmıştır ve Maltepe Musiki Eğitim Derneği (Maltepe), Itri Müzik Okulu (Kadıköy) ve Yücel Müzik (Beşiktaş) bünyesindeki dersleri devam etmektedir. Salih Bilgin, hocası Niyazi Sayın'dan öğrendiği, ney yapımı, ebrû yapımı ve tespih yapımı çalışmalarını sürdürmektedir. Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu'nda saz sanatçılığı görevine halen devam etmektedir.

Konu başlıkları

 • 1 Meşk Silsilesi
 • 2 Görev Aldığı Kurum ve Topluluklar
 • 3 Yer Aldığı Albüm Çalışmaları
 • 4 Önemli Konser ve Seminerler
 • 5 Dış Bağlantılar

Meşk Silsilesi

 • Salih Bilgin (1960 - )
 • Hocası Niyazi Sayın (Üsküdar 1927- )
 • Hocası Halil Dikmen (1906-1964)
 • Hocası Neyzen Emin Dede (1883-1945)
 • Hocası Neyzen Aziz Dede (1835-1905)
 • Hocası Salim Bey (1829-1885)
 • Hocası Neyzen Tanburî Oskiyam (Vefatı 1870)

Görev Aldığı Kurum ve Topluluklar

 • Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçılığı görevi (halen devam etmektedir)
 • İTÜ TMD Konservatuvarı Ney Sazı öğretim görevlisi, 1988-2001
 • İzmit Belediye Konservatuvarı öğretim görevlisi, 4 yıl
 • Maltepe Müzik Eğitim Derneği Ney sazı öğretim görevlisi, 1995'te başladı, devam etmektedir
 • Kadıköy Sanat Evi, 1 yıl
 • Beşiktaş Sanat Evi, 1 yıl
 • Küçükçekmece Musiki Derneği
 • Cantemir Ensemble
 • Dembudem Grubu
 • Mızrabın Nefesi Grubu
 • Aria Grubu
 • Itri Müzik Okulu (Kadiköy) ney öğretim görevlisi. 2006 yılında başladı ve devam etmektedir.
 • Yücel Müzik (Beşiktaş) ney öğretim görevlisi. 2007 yılında başladı.

Yer Aldığı Albüm Çalışmaları

 • Bir Şarkıdır Yaşamak albüm serisi, 27 cd, Neşe Plak
 • Uşşak Faslı, Solist Mustafa Doğan Dikmen, Kalan Müzik
 • Kantemiroğlu Edvarı'ndan Yalçın Tura, 2 cd, Yapı Kredi Bankası
 • "Türk Musikisi'nde Makamlar" kitabı kapak cd'leri, Fikret Kutlu, 2 cd, Yapı Kredi Bankası
 • Nevâ Klasik Saz Eserleri, Tanburî Murat Aydemir ile birlikte, 1 cd, Kaf Müzik
 • Nevâ Klasik Saz Eserleri, Tanburî Murat Aydemir ile birlikte, 1 cd, Golden Horn Music
 • Klasik Türk Musikisi, 2 cd, Cemre Müzik
 • Sultan of the Eleven, 1 cd, Cemre Müzik
 • The Romeiko Ensemble, 2 cd, ABD'de basıldı
 • Nar Çiçeğim 1, Solist Melihat Gülses, Türk Musikisi Vakfı
 • 2000 Yılında Alâeddin Yavaşça, Türk Musikisi Vakfı
 • Birtanem, Solist İnci Çayırlı, 1 cd, Türk Musikisi Vakfı
 • Aşk İle (With Love), Solist Kâni Karaca, 2 cd, Pan Yayıncılık
 • Kültür Bakanlığı İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu, 2 cd, Kalan Müzik
 • Ülker Klasik Türk Müziği Günleri, 1 cd, Kaf Müzik
 • Hüznün Hikayesi, Solist Melihat Gülses, 1 cd
 • Nar Çiçeğim 2, Solist Melihat Gülses, 1 cd, Akustik Müzik
 • Makam-ı Aşk, Solist Fikret Erkaya, 1 cd, Ulus Müzik
 • İkinci Bahar, İncesaz, 1 cd, Kalan Müzik
 • Hayat Bağları, Grup Aria, 1 cd, Sinegraf
 • Tıbbiyeli Bestekarlar Akustik Müzik / 2005
 • Ah Yeşil Bursa Akustik Müzik / 2005
 • Aşktan Yana / Aylin Şengün Taşçı / 2006
 • Petros Peloponnesios Music Ensemble EN CHORDAIS / 2005
 • Sakıp Sabancı /Eski dostlar / 2006
 • Tüccar Bestekarlar / Akustik Müzik / 2006
 • Klasikten Neoklasiğe / Akustik Müzik / 2007 (Miras)
 • Sakıp Sabancı / Eski Dostlar / 2007
 • Mızrabın Nefesi / Kalan Müzik / 2007
 • İncesaz / İstanbul'a Dair / Kalan Müzik / 2007
 • Cengiz Onural / Bir Nefes Hayat / Kalan Müzik / 2007

Önemli Konser ve Seminerler

 • Kantemir Grubu ile
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu Konseri
  • İş Sanat Konseri
 • Dembudem Konserleri, 2002, San Francisco, Santa Cruz University ve İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu
 • Romeiko Ensemble ile Amerika, New York, Worl Music Institute, Detroit, Nashville, Boston, Chicago, Princeton University, IMT University, New England Konserleri ve Seminerleri
 • Mızrabın Nefesi Grubu ile İş Sanat Salonu, Bursa Teyyare Sanat Merkezi Konserleri
 • Ülker Türk Müziği Günleri Konserleri, Koç Alians (buna bak) Salonu Konserleri
 • Nevâ Konserleri
 • İstanbul Festivali, Cemal Reşit Rey ve AKM Büyük Salon Konserleri, Solist Melihat Gülses
  • Köklerinden Geleceğe,
  • Geçmişten Günümüze Fanteziler,
  • Klasikten Fanteziye Konserleri
 • Çeşitli yıllarda ve mekanlarda Mevlana İhtivalleri
 • Gülnihal Günleri, Boğaziçi Üniversitesi Neyzenler Konseri
 • UNESCO Programı dahilinde 2004 yılında Selanik En Chordais Musical Traditions of the Mediterranean müzik okulunda ney dersleri verdi. Yine aynı şehirde Melihat Gülses ile beraber konser verdi ve aynı grub ile 2005 yılında bir CD çalışması yaptı.
 • Ocak 2006'da ABD- Washington'da "Frer Gallery of Art" ve "Arthur M. Sackler Gallery"'de Osmanlı Sultan Kaftanları Sergisinde Murat Aydemir ile birlikte "The Neva Duo" konserlerini gerçekleştirdi
 • Noktanın Sonsuzluğu / 2006 CRR
 • Kantemir Grubu / 2006 CRR
 • Mızrabın Nefesi / 2007 CRR
 • Mızrabın Nefesi / 2007 Boğaziçi Ünt. TSMK etkinliği /Garanti Kültür Merkezi
 • Neva Duo / 2007 / Afyon Kocatepe Ünt. TMDK Türk Müziği Klübü etkinliği /Afyon Atatürk Kültür Merkezi
 • Yedi Neyzen Bir Arada: Fikret Bertuğ, Ümit Gürelman, Arif Erdebil, Salih Bilgin, Aziz Şenol Filiz, Volkan Yılmaz, Burcu Sönmez
 • Neyzenler Gecesi, Merkez Efendi Türbesi, Zeytinburnu Belediyesi, Sadreddin Özçimi, Aziz Şenol Filiz, Salih Bilgin
 • Mızrabın Nefesi / Bursa / 2007
 • Noktanın Sonsuzluğu / Bursa / 2007
 • Seb-i Arus / Konya / 2007

Dış Bağlantılar


Hakkımızda
www.neyyegah.tr.gg

Sitemizde; neye yeni başlayanlar için "neyin tarihçesi", "ney nereden alınır", "nereden öğrenilir", "ney metod" hakkında bilgiler sunulmakla birlikte neyzenler için de; "nota arşivi", "usta neyzenler", "ney taksimleri" gibi sayfalarımız mevcuttur.
Muhabbetle...

______________________________________ Bu site bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, ticari bir kaygı taşımamaktır. © 2009 ________________________________________