neyyegah
Ana Sayfa
Ney Nereden Alınır
İletişim
Ney Kursları
TSM Nazariyatı
=> Nota Bilgisi
=> Usüller
=> Makamlar
=> Formlar
Ney Metod
Nota Arşivi
Usta Neyzenler
Ney Taksimleri
Hz. Mevlana ve Mevlevilik
Neyzenforum

www.neyyegah.tr.gg Neyzenlerin buluşma adresi... - Sektör Rehberi - Türkçe Dizin - Yararlı Linkler Toplist, Gazteler, Haber Siteleri -
Makamlar

Türk Musikisinde tespit edilmiş 590  Makam Listesi
(Listeyi hazırlayan M.Ekrem Öztürk)
"www.turkmusikisi.com" sitesinden alınmıştır.
Âb-ı Kevser
Acem
Acem-Aşîrân
Acem-Bâ-Zir-Keşîde
Acem-Bûselik (IIISelim)
Acem-Irak
Acem-Kürdî
Acem'li Rast
Acem-Murassa
Acem-Rast
Acem-Zemzeme (İsmail Hakkı Bey)
Acem-Zir-Keşîde
Âgâaze-i Kâbili
Aheng-i-Tarâb (İbrahim Vefâ Efendi)
Akberi
Anber-Efşân (Şeyh Abdürrahim Künhi Dede)
Arabân
Arabân-ı-Cedîd
Arabân-Kürdî (Dede Efendi)
Arabân-Nigâr
Arazbâr
Arazbâr-Bûselik (III. Selim)
Arazbâr-Zemzeme
Aşîrân
Aşîrân-Mâye
Aşîrân-Vefâdar
Aşîrân-Zemzeme (Sadullah Ağa)
Aşk-Efzâ (DrSuphi Ezgi)
Âvâz-ı Zenbûr
Azrâ
Bâd-ı-Sabâ
Bahâr
Bahr-i-Nâzik
Bayâti (Beyâti)
Bayâti-Arabân
Bayâti-Arabân-Bûselik
Bayâti-Aşîrân
Bayâti-Bûselik
Bayâti-Hisâr
Bayâti-Isfahân
Bayâti-Kürdî
Bend-i-Bûselik
Bend-i-Hisâr
Beste-Hisâr
Beste-Isfahân
Beste-Nigâr
Beste-Nigâr-Hisarek
Beste-Nigâr-ı-Atîyk
Beste-Nigâr-ı-Kadîm
Beyne'l-Bahreyn
Beyzâ
Bezmâra
Bezm-i-Tarâb
Buhârî
Bûselik
Bûselik-Aşîrân
Bûselik-Gerdâniye
Bûselik-Geveyşt
Bûselik-Mâye
Bûselik-Nevrûz
Bûselik-Selmek
Bûselik-Şehnaz
Bûstan
Büzürk (Büzrük)
Büzürk-Gerdâniye
Büzürk-Geveyşt
Büzürk-Mâye
Büzürk-Nevrûz
Büzürk-Selmek
Büzürk-Şehnâz
Canfezâ
Çârgâh
Çârgâh-Âcem
Çârgâh-Gerdâniye
Çârgâh-Mahûr
Çehâr-Âgâazin (Santurî Ethem Bey)
Daği-Bayâti
Danişverân
Dil-Ârâ (Arif Mehmet Ağa)
Dil Âvîz (Şeyh Abdülbâki Nâsır D.)
Dildâr (Şeyh Abdülbâki Nâsır D.)
Dil-Efruz (İsmail Hakkı Bey)
Dilkeş-Hâverân
Dil-Keşîde (AAvni Konuk)
Dilküşâ (Arif Mehmet Ağa)
Dil-Nişîn
Dil-Rübâ
Dil-Sûz
Dost-Gahî
Dügâh
Dügâh-Bûselik
Dügâh-ı Acem
Dügâh-ı Kadîm
Dügâh-Mâye
Ebû-Selik
Efrûhiten
Encârâ (III. Selim)
Evc (Eviç)
Evc-Aşirân (Hûzi)
Evc-Bûselik (Hızır Ağa ve Şeyh Abdülbâki Nâsır D.)
Evc-Gerdâniye
Evc-Isfahân
Evc-i Muhâlif
Evc-Maklüb
Evc-Mâye
Evc-Nihâvendi
Ferâh
Ferâh-Âver
Ferâh-Zâyi
Ferâhfezâ (Vardakosta Ahmet Ağa)
Ferâhnâk (Şâkir Ağa)
Ferâhnümâ (Hüseyin Sâdeddin Arel)
Ferâhzâr
Gamz-Edâ
Gazâl
Gerdâniye
Gerdâniye-Bûselik
Gerdâniye-Büzürk
Gerdâniye-Hicâz
Gerdâniye-Hüseynî
Gerdâniye-Irak
Gerdâniye-Isfahân
Gerdâniye-Kûçek
Gerdâniye-Kürdî (III. Selim)
Gerdâniye-Nevâ
Gerdâniye-Nigâr
Gerdâniye-Nikrîzi
Gerdâniye-Rast
Gerdâniye-Rehâvî
Gerdâniye-Uşşâk
Gerdâniye-Zirgüle
Geveyşt
Geveyşt-Bûselik
Geveyşt-Büzürk
Geveyşt-Gerdâniye
Geveyşt-Hicâz
Geveyşt-Hüseynî
Geveyşt-Irak
Geveyşt-Isfahân
Geveyşt-Kûçek
Geveyşt-Nevâ
Geveyşt-Rehâvî
Geveyşt-Uşşâk
Geveyşt-Zirgüle
Gonca-i-Rânâ
Gururî
Güldeste
Gülistân
Gül'izâr
Gülnâri
Gül-Ruh (Abdülbâki Nâsır D.)
Gülşen-i Vefâ (İbrâhim Vefâ Efendi)
Gülzâr
Hadrâ (Hazrâ)
Harran
Hâver
Hayâl-i Murâd
Hayân
Hazân
Heftgâh
Hicâz
Hicâz-Acem
Hicâz-Bûselik (Dede Efendi)
Hicâz-Büzürk
Hicâzeyn (III. Selim)
Hicâz-Gerdâniye
Hicâz-Geveyşt
Hicâz-ı-Hicâz
a) Hicâz-ı Muhâlif
b) Hicâz Aşirân
c) Rahat-Fezâ
Hicâz-Irak
Hicâz-ı Reke
Hicâz-ı Türkî
Hicâzî Hüseynî
Hicâzî Isfahân
Hicâzî Uşşâk (Rauf Yektâ)
Hicâzkâr
Hicâzkâr-Bûselik
Hicâzkâr'ı-Kürdî
Hicâz-Mâye
Hicâz-Nevrûz
Hicâz-Selmek
Hicâz-Şehnâz
Hicâz-Zemzeme
Hisâr
Hisâr-Aşîrân (Rakım Elkutlu)
Hisâr-Bûselik
Hisârek
Hisâr-Evc
Hisâr-ı Büzürk
Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
Hisâr-ı Kâdim
Hisâr-ı Nîk
Hisâr- Vech-i Şehnâz
Hisâr-ı Kürdî (Şeyh Abdülbâki Nâsır D.)
Hocest
Horasan
Hoş-Serâ
Hucet
Hudavendigâr
Hufte-Isfahân
Hûzi
Huzî-Aşîrân
Hûzi-Bûselik
Hümâyûn
Hüseynî
Hüseynî-Acem
Hüseynî-Aşîrân
Hüseynî-Bûselik (Kâzım Uz)
Hüseynî-Gerdâniye
Hüseynî- Geveyşt
Hüseynî-Horasâni
Hüseynî-Kürdî (Zemzeme) (III. Selim)
Hüseynî-Nevrûz
Hüseynî-Nikrîz
Hüseynî-Rehâvi
Hüseynî-Sabâ
Hüseynî-Şehnâz
Hüsn-ü Ân
Hüzzâm
Hüzzâm-ı Cedîd
Hüzzâm-ı Kadîm
Hüzzâm-ı Rûmi
Irak (Arak)
Irak-Gerdâniye
Irak-Geceyşt
Irak'ı Acem
Irak-Mâye
Irak-Nevrûz
Irak-Selmek
Irak-Şehnâz
Isfahân
Isfahân-Bûselik Hüseyin Sâdeddin Arel)
Isfahânek
Isfahânek-i Cedîd
Isfahânek-i Atîyk
Isfahân-Gerdâniye
Isfahân-Geveyşt
Isfahân-ı Cedîd (III. Selim)
Isfahân-Irak
Isfahân-ı Sultâni
Isfahân-Mâye
Isfahân-Nevrûz
Isfahân-Selmek
Isfahân-Şehnâz
Isfahân-Zemzeme
Kâbilî (Kâbûli)
Karcığar
Kebûter
Kûçek
Kûçek-Geveyşt
Kûçek-Mâye
Kûçek-Nevrûz
Kûçek-Selmek
Kûçek-Sümbüle
Kûçek-Şehnâz
Kûçek-Zemzeme
Kürdî
Kürdî-Aşîrân
Kürdî'li Çârgâh
Kürdî'li Hicâzkâr (Hacı Arif Bey)
Kürdî'li Hümâyûn (Hüseyin Sâdeddin Arel)
Lâle-Gül (Hüseyin Sâdeddin Arel)
Lâle-Rûh
Mâhûr
Mâhûr-Aşîrân
Mâhûr-Bûselik
Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
Mâhûr-Hân (İsmail Hakkı Bey)
Mâhûri
Mâhûr-i Kebîr
Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
Mâhûr-i Sagîyr
Mâşûk
Matlûb
Matlûbek
Mâverâünnehr
Mâye
Mâye-Isfahân
Mâye-i Atîyk
Mâye-Bûselik
Mâye-Büzürk
Mâye-Hicâz
Mâye-Hüseynî
Mâye-Irak
Mâye-i Kebîr
Mâye-i Kevser
Mâye-Kûçek
Mâye-Nevâ
Mâye-Rast (Rast-Mâye)
Mâye-Rehâvî
Mâye-Uşşâk
Mâye-Zirgüle
Meclis-Efrûz
Mellâhi
Mezmîm
Mihr-i Cân
Muhâlif
Muhâlifek
Muhâlif-i Irak
Muhâlif-i Rast
Muhayyer
Muhayyer Bûselik
Muhayyer Irak
Muhayyer Kürdî
Muhayyer Segâh
Muhayyer Sümbüle
Muhayyer Zirgüle
Muhayyer-Zîrkeş
Mûtedil
Mûtrıbân
Mûvafık
Müberkâa
Mücenebû'r-Remel
Müjdegâni
Mürgâk
Müsteâr
Müsteârek
Müşküye (Segâh-Aşîrân)
Müteaddi
Nağme-i Kâbil
Na-Murâd
Nâz (Abdülkâdir Nâzır D.)
Nâzenin (Abdülkâdir Nâzır D.)
Nâz-u Niyaz (Abdülkâdir Nâzır D.)
Necd-i Hüseynî
Nesîm
Neşât-Âver
Nevâ
Nevâ-Acem
Nevâ-Aşîrân
Nevâ-Bûselik (III. Selim)
Nevâ-Gerdâniye
Nevâ-Geveyşt
Nevâ-Kürdî (III. Selim)
Nevâ-Mâye
Nevâ-Nevrûz
Nevâ-Selmek
Nevâ-Şehnâz
Nevâ-Hüseynî
Nevây-ı Uşşâk
Nevâziş
Nevbahâr
Nev-Edâ (Notacı Emin Efendi)
Nev-Eser (Dede Efendi)
Nev-Resîde (Ahmet İrsoy)
Nevrûz
Nevrûz-Bayâti
Nevrûz-Bûselik
Nevrûz-Büzürk
Nevrûz-Hicâz
Nevrûz-Hüseynî
Nevrûz-i Acem
Nevrûz-i Arâb
Nevrûz-i Hârâ
Nevrûz-Irak
Nevrûz-i Rast
Nevrûz-i Rûmî
Nevrûz-Isfahân
Nevrûz-i Sultâni
Nevrûz-Kûçek
Nevrûz-Nevâ
Nevrûz-Rehâvî
Nevrûz-Sabâ
Nevrûz-Uşşâk
Nevrûz-Zirgüle
Nigâr
Nigârçek
Nigârek
Nigâr-ı Nîk
Nigâr-ı Nîk-Acem
Nihâvend
Nihâvend'i Cedîd
Nihâvend'i Kebir
Nihâvend'i Rûmî
Nihâvend'i Sagîyr
Nikrîz
Nikrîz-i Kebir
Nikrîz-i Sagîyr
Nikrîz-Segâh
Nişâbûr (Nişâpûr)
Nişâbûrek
Nühüft (Nihift)
Nühüft-Hicâzî
Nühüft-i Kâdîm
Pay-Zen-i Sabâ
Pençgâh
Pençgâh-ı Aşl
Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
Perzerîn
Pesendîde (III. Selim)
Pûşegân
Rahâtü'l-Ervâh
Râh-i Gül
Râh-i Hâr-Ken
Râh-i Hâr-Keş
Râh-i Hûsrevâni
Râh-i Rûh
Râh-i Şeb-Diz
Râmiş-Huvar
Râmiş-i Cân
Rast
Rast-Acem
Rast-Gerdâniye
Rast-Geveyşt
Rast-Hâverân
Rast-ı Cedîd (III. Selim)
Rast-ı Kebîr
Rast-Kürdî (Kemanî Serkis Efendi)
Rast-Mâhir
Rast-Mâye
Rast-Nevrûz
Rast-Selmek
Rast-Şehnâz
Rehâvî (Rehâvî)
Rehâvî-Gerdanîye
Rehâvî-Geveyşt
Rehâvî-Mâye
Rehâvî-Nevrûz
Rehâvî-Selmek
Rehâvî-Şehnâz
Rekb (Çârgâh-Rekb)
Rekb-i Nevrûz
Reng-i Dil (Hâlis Bey)
Revâ-Irak
Revnâk-Nümâ (Hâşim B. ?)
Rıdvân
Ridâyî
Rûh (Abdülbâki Nâsır D.)
Rûh-Efzâ (Abdülbâki Nâsır D.)
Rûhnevâz (Rûhnüvâz) (Dr. Suphi Ezgi)
Rûy-i Aşîrân
Rûy-i Hicâz
Rûy-i Irak
Sabâ
Sabâ-Aşîrân
Sabâ-Bûselik (Dede Efendi)
Sabâ-Uşşâk
Sabâ-Zemzeme
Safâ (Abdülaziz Çelebi)
Sâzkâr
Se-Bahr
Sebz-Ender-Sebz
Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
Sebzî
Sebz-î Hisâr
Sebz-î Tâze
Segâh
Segâh-Acem
Segâh-Arabân
Segâh-Mâye (Mâye)
Segâh-Muhayyer
Selmek (Selmekî)
Selmek-Büzürk
Selmek-Hicâz
Selmek-Hüseynî
Selmek-Irak
Selmek-Isfahân
Selmek-i Kebîr
Selmek-i Sagîyr
Selmek-Kûçek
Selmek-Rast
Selmek-Rehâvî
Selmek-Zirgüle
Ser-Bülend
Serendâz (Seng-Endâz)
Ser-Henk
Sipihr
Sipihr-Hüseynî
Sipihr-Uşşâk
Sireng
Sultân-ı Bûselik (Refik Fersan)
Sultân-ı-Irak
Sultân-ı Cedîd
Sultân-ı Nevâ
Sultân-ı Segâh
Sultân-ı Yegâh (Dede Efendi)
Suz-i Dil (Abdülhâlim Ağa)
Suz-i Dilâra (III. Selim)
Sûznâk (Sûzinâk) (Vardakosta Ahmet Ağa)
Sünbüle
Sünbüle-i Kâdîm
Sünbüle-Nihâvend
Şâd-Kâmı
Şâh
Şâhî
Şâhvâr (Şehvâr)
Şedd-i Arabân (Giray Han)
Şehnâz
Şehnâz-Aşîrân
Şehnâz-Bûselik
Şehnâz-Büzürk
Şehnâz-Hâverân (Irak)
Şehnâz-Hicâz
Şehnâz-Hüseynî
Şehnâz-Kûçek
Şehnâz-Kürdî
Şehnâz-Nevâ
Şehnâz-Rast
Şehnâz-Rehâvî
Şehnâz-Uşşâk
Şehnâz-Zirgüle
Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
Şehvâr
Şems-Efrûz
Şeref-Nümâ (Şerefi-Hamîdi) (Dr. Suphi Ezgi)
Şeşgâh
Şevk-Âver (Şehlevendim Abdullah Ağa)
Şevk-Efzâ (III. Selim)
Şevk-Engîz
Şevk-i Cedîd
Şevk-i Dil (III. Selim)
Şevk-i Serâb (Halûk Recâi)
Şevk-i Tarâb
Şiâr
Şinâver
Şirâz
Şirâz-Sünbüle
Şirîn (Şeyh Abdülbâki Nâsır D.)
Şîvekâr
Şîvekeş
Şîvenümâ
Şûrî
Şüster
Tâhir (Baba Tâhir)
Tâhir-Bûselik (Mehmet Ağa)
Tâhir-i Kebîr
Tâhir-i Sagîyr
Tâhir-Kürdî (Ali Rıza Şengel)
Tanık (Hüseyin F. Tanık)
Tarz-ı Bihîn (Hüseyin F. Tanık)
Tarz-ı Cedîd (Kazasker M. İzzet Efendi)
Tarz-ı Nevîn (Haşim Bey)
Tebrîz
Tehrîzî
Tereşşüd
Terkîb-i Sabâ
Tüvânger
Urfa-Mâhûr
Uşşâk
Uşşâk-Aşîrân
Uşşâk-Gerdâniye
Uşşâk-Geveyşt
Uşşâk-Mâye
Uşşâk-Nevrûz
Uşşâk-Selmek
Uşşâk-Şehnâz
Uzzâl
Uzzâl-Acem
Uzzâl-Hüseynî
Uzzâl-Şehnâz
Vâmık
Vech-i Arazbâr (Hızır Ağa)
Vech-i Bûselik
Vech-i Hüseynî
Vech-i Şehnâz
Yâr
Yegâh
Zâd-ı Dil
Zâvîl (Zavil)
Zâvîli (Zâvûli)
Zâvîli Isfahân
Zâvîli Segâh
Zemzem
Zemzeme (Eski Zemzeme)
Zemzeme-Kürdî
Zende-Rûd
Zengüle (Zirgüle)
Zengüle-Bûselik
Zengüle-Gerdâniye
Zengüle-Geveyşt
Zengüle'li Sûznak
Zengüle-Mâye
Zengüle-Nevrûz
Zengüle-Selmek
Zengüle-Şehnâz
Zevk-Bahş
Zevk-i Dil
Zevk-u Tarâb
Zirefkend
Zirefkend-i Büzürk
Zirefkend-i Kûçek
Zirefkend-i Rûmi
Zirefkend Şarkı
Zirkeş-Hâveran
Zirkeş-Hüseynî
Zirkeşîde
Zülf-i Nigâr


Hakkımızda
www.neyyegah.tr.gg

Sitemizde; neye yeni başlayanlar için "neyin tarihçesi", "ney nereden alınır", "nereden öğrenilir", "ney metod" hakkında bilgiler sunulmakla birlikte neyzenler için de; "nota arşivi", "usta neyzenler", "ney taksimleri" gibi sayfalarımız mevcuttur.
Muhabbetle...

______________________________________ Bu site bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, ticari bir kaygı taşımamaktır. © 2009 ________________________________________